Kvalitetspolicy

IP Modeller AB arbetar med kunden i centrum.

Vi på företaget skall möta våra kunders krav genom att använda oss av moderna tillverkningsmetoder med hög teknikutveckling, lång erfarenhet samt den tradition som finns i företaget.

Detta innebär att vi skall hålla hög servicenivå med snabba leveranser i rätt tid och till rätt plats. Vi skall också leverera absolut rätt kvalitet på varje produkt till samtliga kunder samt rätt antal.

Detta innebär också att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i kvalitetsarbetet samt skapa sådana rutiner och instruktioner som gör det möjligt och underlätta arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår kvalitetspolicy.

Vi skall som ett led i vårt arbete inom kvalitetspolicy, tillse att vi uppfyller uppsatta krav och ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och därtill hörande kundkrav.